cs sk

Ostatní zajímavé otázky - odvápňování

Otázka: Vyzkoušeli jsme váš vzorek zdarma speciálního odvápňovače durgol swiss espresso na náš přístroj, který a) nebyl nikdy odvápňován, b) nebyl dlouho odvápňován c) nebo jsme používali běžné přípravky, jako ocet nebo něco z drogerie. Při odvápňování z přístroje vytékala špinavá voda. Je to normální?
Odpověď: Ano, je tomu tak, často. Přístroje se mají čistit každé 2-3 měsíce, výjimečně méně často, podle stupně tvrdosti vody a instrukce výrobce přístroje s ohledem na konstrukci tohoto přístroje. Z našich analýz spotřebitelských chování i statistik plyne, že údržba kávovarů je často zanedbávaná. To způsobuje zanesení přístroje značným množstvím usazenin, které se při poctivém odvápnění správným prostředkem uvolní všechny
najednou a to tak, že je to ve vytékající tekutině vidět. Protože je speciální odvápňovač durgol® swiss espresso® kyselý, vezme ssebou při odvápnění nejen vodní kámen, ale i jiné vnitřní usazeniny. Pokud odvápňujete například presovač, tak to mohou být usazeniny pocházející z kávy (olej, barva). Dalším hezkým příkladem jiné vnitřní usazeniny jsou oxidy kovů. Voda při provozním užívání přístroje nevyhnutelně koroduje vnitřní části přístroje. Šťastnější majitelé přístrojů z leštěného nerezu jsou za vodou, i z pohledu vápenatých usazenin ;-) Ale přístroje se vyrábějí v různých cenových úrovních - důvodem je nejen značka a množství funkcí, ale i kvalita použitého materiálu. Pokud jsou vnitřní části přístroje vyrobeny z méně odolného kovu, mohou být stěny přístroje - zejména v části parního okruhu - zoxidovány více. Uvnitř espresa, presovače či kávovaru tak za delší dobu může vzniknout hezká symbióza mezi zoxidovaným povrchem a tuto plochu kryjící vápenatými usazeninami. Vápenaté usazeniny tak působí jako krusta, která do jisté míry kryje zkorodované plochy. Vápenaté usazeniny bohužel neizolují, oxidační činitele (např. vzduch nebo plyny rozpuštěné ve vodě) působí na materiál stěn přístroje dál. Pokud se na takový koktejl aplikuje speciální odvápňovač durgol® swiss espresso®, může to mít za následek nejen dokonalé odvápnění a tím i rozrušení vápenaté krusty, ale i možné uvolnění do té doby fixovaných částí zoxidovaných stěn přístroje. Uživatel tak vidí kalnou vodu vytékající z přístroje - je to směs rozpuštěných silných vápenatých usazenin, možná i jiných usazenin z kávy a také uvolněných částí ze zkorodovaných stěn přístroje. Prostě se to všechno vyplaví, najednou. Příští odvápnění kávovaru odvápňovačem durgol® swiss espresso® by nemělo mít tak očividné důsledky.

Otázka: Používám přístroj na espreso s hliníkovými díly, nemohu si přístroj odvápněním poškodit? Můžu pro odvápnění espressa použít Durgol?
Odpověď:
durgol® swiss espresso® hliníkové díly nepoškozuje. Postupujte prosím podle pokynů výrobce tohoto přístroje. Jsme si však jisti, že každý přístroj v provozu musí být pravidelně odvápňován. Při odvápňování kávovarů nebo presovačů použijte spíše durgol® swiss espresso® nežli durgol® express. Speciální odvápňovač durgol® swiss espresso® je určen pro všechny kvalitní přístroje na espreso, mj. protože dokonale odvápní povrch všech materiálů. Účinnou látkou durgol® swiss espresso® je kyselina amidosulfonová, která má stupeň disociace (proteolýzy) mnohem vyšší než organické kysliny (např. kyselina citrónová), proto odvápňuje mnohem účinněji. Durgol® swiss espresso® navíc obsahuje speciální přísady, které brání korozi materiálů. Testy* působení na různé materiály ukazují, že durgol® swiss espresso® způsobuje menší úbytek v přístrojích nejčastěji používaných materiálů - jako železo, měď nebo mosaz, než odvápňovače založené na kyselině citrónové. Jedinou výjimkou je hliník, na který běžné přípravky působí téměř neměřitelně. *Laboratoř Düring AG, Švýcarsko, 2008
Hliník je materiál s mnoha dobrými vlastnostmi a cenou, proto se s přístroji s hliníkovými vnitřními částmi můžeme občas setkat. Nicméně zejména u déle používaných přístrojů se může při odvápňování objevit vytékající šedá tekutina, kde příčinou je také vyplavení zoxidovaných reziduí ze stěn přístroje, také viz odpověď na otázku výše. Otázkou však je, co je lepší - zda vidět/vědět, či nevidět/nevědět. Podle posledních doporučení SZÚ (Státní zdravotní ústav) a EFSA (Evropského úřadu pro bezpečnost potravin) je veřejným zájmem, aby se riziko dietární expozice hliníkem populace snižovalo. Více k tématu:
http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/aluminium-hlinik-v-centru-pozornosti-efsa Otevření odkazu v novém okně
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902004106.htm Otevření odkazu v novém okně

Ukázka zkorodovaného hliníkového dílu hlavy parního okruhu:

Zobrazit detail koroze hliníkového dílu hlavy parního okruhu

Zdroj: internet

 

Otázka: Jaký je rozdíl mezi tabletami a roztokem na odvápňování kávovaru?
Odpověď:
1. Roztok není nutné rozpouštět, na rozdíl od tablet. Rozpustit tabletu může být někdy ne zrovna snadné. Roztok je naproti tomu ihned použitelný.

2. Tablety jsou vyrobeny z kyseliny citrónové, která díky své slabší schopnosti regovat s jinými látkami prodlužuje dobu potřebnou pro odvápnění. Nedostatečně rozpuštěné zbytky mohou navíc ucpat jemná vedení.
3. Tablety neobsahují ochranu vnitřních částí přístrojů.
4. Koncentrace kyseliny v tabletách překračují limity pro zákonné značení nebezpečných látek a mohou tak škodit spotřebitelům a životnímu prostředí.

Přehled výhod tekutého speciálního odvápňovače durgol® swiss espresso® je uveden v sekci Správný odvápňovač.


Zpět na seznam častých otázek.