cs sk

Ostatní zajímavé otázky - různé

Otázka: Dočetla jsem se, že kyselina citrónová je přírodní látka a že přípravky z ní neškodí životnímu prostředí.
Odpověď: Kyselina citrónová byla objevena v 18. století v citrónech. Podobně byly objeveny další organické kyseliny a pojmenovány podle zdroje jejich nejčastějšího výskytu. Čisté koncentráty těchto kyselin lze získat jejich izolací z nejčastějšího zdroje nebo jejich syntetickou výrobou. Izolace z nejčastějšího zdroje je málo efektivní a proto se od počátku 20. století všechny kyseliny vyrábějí průmyslovým způsobem v chemických továrnách. Kyselina citrónová (systematický název kyselina 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylová) v běžném přípravku domácí chemie tak citrón nikdy neviděla. Důležitá je jen její molekulární struktura. Stejně tak se kyselina vinná nevyrábí z vína, kyselina mravenčí z mravenců, atp. Mimochodem, kyselina citrónová se vyrábí z plísně za použití hydroxidu vápenatého a kyseliny sírové, více zde Otevření odkazu v novém okně. Protože organické kyseliny mají nízký stupeň disociace (schopnost reagovat s jinými látkami), musejí se odvápňovače na nich založené vyrábět ve vysoké koncentraci, které přesahují zákonné limity značení nebezpečnosti chemických látek. Na etiketě mají tyto výrobky ikonu Xi - dráždivý. Právě tato vysoká koncentrace způsobuje u běžných odvápňovačů jejich obtížnější odbourávání v přírodě a nákladnější čištění v čistírnách odpadních vod. Spotřebitelé by je neměli nadužívat, anebo by se jim měli radši úplně vyhnout, není-li to z technického hlediska nezbytné.

Symbol Xi - dráždivý

VEOLIA VODA Česká republika, a.s. varuje před užíváním nebezpečných výrobků Veolia Voda varuje před užíváním nebezpečných výrobků

Otázka: U jistého tekutého odvápňovacího přípravku XYZ (pozn. red. - název byl změněn) se uvádí, že jeho složení je na bázi přírodních složek, že je zcela rozložitelný a že nemá nepříznivý dopad na životní prostředí. Na krabičce má uvedeno, že obsahuje a) kyselinu mravenčí, b) jinou organickou kyselinu.
Odpověď: Bohužel se s těmito tvrzeními setkáváme. Doufáme, že za tím stojí spíše mezery ve vzdělání v oboru chemie u tvůrců reklamních textů nežli záměr výrobce tohoto přípravku. Jak je vysvětleno v předchozí odpovědi, kyselina mravenčí se obvykle nevyrábí z mravenců, stejně tak i kyselina citrónová z citrónů, proto může být tvrzení o přírodních složkách zavádějící. Některé typy kyseliny máselné nebo mléčné se mohou vyrábět  rozkladem sacharózy za použití baktérií mléčného kvašení, přičemž zdrojem může být melasa nebo glukóza, to mohou být ty přírodní složky*. Dopad na životní prostředí při jejich užití však nelze pominout. Pokud by byl tento přípravek zcela rozložitelný, získal by jistě právo značení „biologicky odbouratelný/biodegradable“
podle směrnice OECD 302B, jako například durgol® surface a to by jistě bylo na obalu výrobku uvedeno. Všimněte si však prosím na krabičce nebo obalu tohoto přípravku jiné, zákonem vyžadované informace: ikony Xi – dráždivý, která mj. říká, že použití tohoto přípravku není pro spotřebitele bez následků. Pokud můžete, používání této průmyslově vyrobené chemikálie se vyhněte (a reklamním textům věřte přiměřeně ;-).

* Na druhou stranu, většina hmot, které lidé používají, je z přírody. Takový asfalt, dehet, nikotin například – to jsou také ryze přírodní složky.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi balenou vodou a vodou z vodovodu?
Odpověď: Nemusí být žádný, odpovídá Státní zdravotní ústav k tématu Ochranné nápoje
Otevření odkazu v novém okně (dole).

Otázka: Opravdu je kvalita vody z vodovodu v ČR dobrá? Opravdu není teplá užitková voda pitná? Opravdu se nedoporučuje upravovat pitnou vodu působením elektromagnetického pole? Opravdu je dlouhodobé pití slabě mineralizované vody zdravotním rizikem?
Odpověď: Ano, ano, ano, ano - odpovídá Státní zdravotní ústav
Otevření odkazu v novém okně.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi durgol® express a swiss espresso®?
Odpověď:
durgol® express je univerzální odvápňovač pro všechny domácí potřeby. Naproti tomu durgol® swiss espresso® je speciální odvápňovač pro všechny kvalitní přístroje na espreso. Rozdíl mezi oběma výrobky spočívá ve složení ochrany a péče. durgol® swiss espresso® odvápňuje jiným způsobem, přizpůsobeným potřebám kvalitních espreso přístrojů. Méně pění, obsahuje více ochrany a lépe účinkuje za vyššího tlaku a teploty než durgol® express. durgol® express zase účinkuje rychleji a má větší odvápňovací sílu. Nejste-li si jisti, napište nám. Pro základní orientaci si stačí odpovědět na otázku: "Je hodnota mého kávovaru, presovače, atd. větší než 100 €?" Pokud ano, a výrobce to nezakázal, měli byste použít durgol® swiss espresso®.

Otázka: Chci ušetřit na poštovném, rád bych si přišel osobně vyzvednout zboží do vašeho zákaznického centra. Je to možné?
Odpověď: Zákaznické centrum záměrně není vybaveno pro styk s koncovými spotřebiteli. Také z bezpečnostních důvodů není možno přímo v Zákaznickém centru přijímat platby a vydávat zboží. Chcete-li snížit poštovné na minimum, akceptujte platbu na fakturu. Chcete-li se vyhnout poštovnému úplně a ještě si k tomu chcete zboží prohlédnout, zajděte do specializovaných prodejen.


Zpět na seznam častých otázek.