cs sk

Odvápnění a výplach kávovarů s automatickým odvápňovacím programem

1. Vlijte 1 lahvičku (125 ml) odvápňovače durgol®  swiss espresso® do zásobníku na vodu.

2. Nařeďte odvápňovač vodou z vodovodu podle pokynů výrobce přístroje na espreso. Pokud pro ředění nejsou k dispozici pokyny výrobce, přidávejte vodu do zásobníku na vodu, dokud automatický program nezahájí odvápnění.

3. Zachycujte vodu vytékající z odvápňovaného přístroje do nádoby dostatečně velké tak, aby nedošlo k rozlití. Buďte opatrní, tekutina může být horká!

4. Po odvápnění vypláchněte zásobník čistou vodou. Poté nechte přístroj vypláchnout jednou až dvakrát plným zásobníkem čisté vody.

5. Nyní jste připraveni vychutnat si svůj další šálek kávy.