cs sk

Varování

Udržujte z dosahu dětí. Nepožívejte. Jestliže přijde odvápňovač do styku s očima nebo kůží, opláchněte je ihned dostatečným množstvím studené vody. Nemíchejte s chlórovými bělícími prostředky nebo jinými chemikáliemi.

Odvápňovač durgol® swiss espresso® by neměl přijít do styku s povrchy citlivými na kyseliny. Například mramor, vápenec, chromovaná ocel nízké kvality, tenké nebo poškozené chromování, smalt a stříbro by mohly být poškozeny.

Starší přístroje na kávu by po odvápnění odvápňovačem durgol® swiss espresso® mohly jevit známky netěsností, přestože bylo dodrženo pokynů návodu k použití. To přitom není chybou odvápňovače durgol® swiss espresso®, ale spíše následkem křehkosti umělohmotných částí přístroje (těsnění, apod.). Poruchy související se stárnutím přístroje se na těchto dílech mohou projevit po odstranění vrstvy do té doby utěsňujících vápenatých usazenin.

Obsahuje 15% kyselinu amidosulfonovou a další přísady.